Hotline: 0981.393.686 - 0981.393.868

Email: doanhnghiep@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Biểu mẫu

Biểu mẫu

Mẫu Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp

Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-10) ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh

Xem thêm >

Mẫu Giấy đề nghị cấp lại GCN đăng ký Doanh nghiệp GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/Văn phòng đại diện (theo mẫu tại Phụ lục Phụ lục II-14, Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu

Xem thêm >

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là mẫu giấy chứng nhận cho doanh nghiệp TNHH một thành viên. Mẫu giấy chứng nhận dành cho doanh nghiệp để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thành lập Công ty

Xem thêm >

Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền

Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền - Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh

Xem thêm >

Mẫu thông báo về cơ quan thuế quản lý

Luật Sư Doanh Nghiệp xin giới thiệu Mẫu thông báo về cơ quan thuế quản

Xem thêm >

Mẫu Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Xem thêm >

Mẫu Giấy xác nhận Doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn

Quay trở lại hoạt động trước thời hạn hay tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo là việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sau khi đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh mong

Xem thêm >

Mẫu Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện theo giấy phép đầu tư

Luật Sư Doanh Nghiệp xin giới thiệu Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu

Xem thêm >

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Luật Sư Doanh Nghiệp xin giới thiệu Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên để Quý khách hàng tham

Xem thêm >

Mẫu Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Luật sư Doanh nghiệp xin giới thiệu mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục II-8) ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để

Xem thêm >

Mẫu Danh sách cổ đông sáng lập Công ty

Cổ đông sáng lập Công ty là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần. Luật sư doanh nghiệp xin giới thiệu mẫu danh sách cổ đông sáng lập Công

Xem thêm >

Mẫu Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung đầy đủ các thông tin còn thiếu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (email), trang thông tin

Xem thêm >

Mẫu Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp. Đây là bằng chứng pháp lý cho sự tồn tại của doanh nghiệp cũng là tài liệu cần thiết

Xem thêm >

Mẫu Giấy xác nhận cho thuê Doanh nghiệp tư nhân

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-6, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) được cập nhật/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh

Xem thêm >
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!